Press "Enter" to skip to content

ویکی‌چطور Posts

چطور در شب رانندگی کنیم؟

وقتی همه می‌دانیم در آن تاریکی تشخیص یک تابلوی راهنمایی از یک حیوان یا حتی یک عابر کار ساده‌ای نیست، مشخص است که چرا بیشتر رانندگان از رانندگی در شب دلهره می‌گیرند.

جدا از این واقعیت که بیشتر رانندگی‌ها در طول روز انجام می‌شود، حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد تصادفات در طول شب‌ها رخ می‌دهند. اما خوشبختانه دلیلی ندارد رانندگی در شب تجربه خطرناکی باشد، چرا که با رعایت بعضی معیارهای احتیاطی ساده می‌توانید ایمن برانید، دید خود را افزایش دهید و حتی از تجربه رانندگی در شب لذت ببرید.

چطور از دست خارش پوست سر خلاص شویم؟

چیز عجیبی نیست که روی پوست سر خود خارش احساس کنید. این ناراحتی معمولا با روش‌های ساده‌ای مثل تغییر عادت‌های مراقب از مو برطرف می‌شود. اما اگر این وضعیت ادامه پیدا کند ممکن است نشانه‌ای از یک مشکل سلامتی جدی‌تر باشد. بعضی چیزها می‌توانند باعث خارش سر شوند مثل: پوست یا موی چرب و مخلوط کردن شوینده‌ها. در این موارد می‌توان با عوض کردن شوینده‌هایی که استفاده می‌کنید از خارش سر خلاص شد. همچنین سرتان را به دنبال شپش‌ها یا حشرات ریز چک کنید، مطمئن شوید آفتاب سوخته نشده‌اید و هر روز به مقدار کافی آب بنوشید.